Война. ТЕЛЕГРАММЫ

Война. ТЕЛЕГРАММЫ. ОФФИЦІАНОЕ СООБЩЕНІЕ -ІЗЪ СТ/ІИ ОТЪ 1-го МАЯ. Западі и румынскій фрон1– Обычн^^реетрѣлка, поиски ізвѣд- чиковъ и йствія летчиковъ. Кавказскій фронтъ. Южнѣе »зинджана у горы {оперъ- Мами, пос упорнаго боя, однмзъ на­шихъ ро-была потѣснена урдами. Отбита гытка курдовъ насЮать у Балумерйб верстъ юго-вост/нѣа Эр- зинджанг Въ Месопотаміи юдъ на­тискомъ іевосходныхъ сил турокъ наши чаі … Read more